Agnieszka Pacyńska-Czarnecka

agnieszka-pacynska-czarnecka

Pedagog, szkoleniowiec. Na co dzień pracuje w Niepublicznym Zespole Szkół i Placówek „Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie i w zarządzie Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA będącego organem prowadzącym NZSiP w Lamkowie, współpracuje m.in. z Olsztyńską Szkołą Wyższą, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach.

Prowadzi zajęcia z: