Agnieszka Żychowicz

agnieszka-zychowicz

Mgr rehabilitacji ruchowej, oligofrenopedagog, terapeutka NDT-Bobath, terapeutka integracji sensorycznej (SI) z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, głęboką wieloraką niepełnosprawnością oraz we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka jako pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Prowadzi terapię z dziećmi z wyzwaniami w rozwoju: zaburzeniami integracji sensorycznej, z uszkodzeniem układu nerwowego, ze spektrum autyzmu oraz różnymi zespołami genetycznymi. Prowadzi kursy i szkolenia oraz zajęcia ze studentami z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki oraz terapii zajęciowej osób z trudnościami w uczeniu się. Współautorka książki „Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci”, w której opisany został autorski model postępowania diagnostyczno-terapeutycznego mający na celu usprawnianie małej motoryki u dzieci. Autorka wystąpień na konferencjach i publikacji z zakresu usprawniania dzieci i terapii ręki. Koordynatorka Programu Treningu Aktywności Motorycznej (MATP) w Oddziale Regionalnym Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska-Małopolskie.

Prowadzi zajęcia z: