CASE STUDY (analiza przypadków) – omawiamy konkretne przypadki na podstawie filmów.