Kurs instruktora Hipoterapii

Informacje o kursie:

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającym uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

Kurs nadaje UPRAWNIENIA ZAWODOWE Instruktora, specjalność: HIPOTERAPIA.

25 h praktyk, w tym 10 z pacjentem.

Hipoterapia to metoda rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia. Jest jedną z wielu form rehabilitacji wieloprofilowej (psycho-ruchowej), oddziałującej jednocześnie psycho-motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest w różnym wieku zarówno u dzieci jak u młodzieży czy dorosłych.

Kurs przeznaczony dla:

  • Osób, pragnących poznać metodę hipoterapii,
  • Terapeutów, pedagogów, psychologów,logopedów, fizjoterapeutów
  • Asystentów osób niepełnosprawnych, studentów
  • Jeźdźców oraz instruktorów jazdy konnej,
  • Chcących wykorzystywać metodę hipoterapii w swojej obecnej lub przyszłej pracy.

Cena szkolenia

od 2150zł

Zaufali nam:

Szczegóły:

Szkoleniowcy:

marcin-patronik