Kurs TRENERA piłki siatkowej PZPs

Informacje o kursie:

Kurs z licencją Polskiego Związku Piłki Siatkowej, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Egzamin licencyjny po szkoleniu umożliwia zdobycie uprawnień trenerskich w zakresie piłki siatkowej, które pozwolą na  podjęcie działalności w zakresie samodzielnego prowadzenia i szkolenia zespołów piłki siatkowej, uczestniczących we wszystkich rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej i Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej.

Celem kursu jest przygotowanie  do samodzielnego prowadzenia zajęć nauczania i doskonalenia w piłce siatkowej poprzez:

  • Opanowanie umiejętności pedagogicznych niezbędnych do prowadzenia zajęć nauczania i doskonalenia w piłce siatkowej,
  • Poznanie regulaminów, przepisów i zasad bezpieczeństwa prowadzenia zajęć,
  • Opanowanie współczesnej wiedzy o technikach gry w piłkę siatkową, metodyce nauczania, a także  zagadnień treningu sportowo – rekreacyjnego,
  • Zdobycie umiejętności w zakresie organizacji pracy z grupami sportowymi w dziedzinie piłki siatkowej oraz działalności rekreacyjnej.

Cena szkolenia

od 2190zł

Zaufali nam:

Szczegóły:

Szkoleniowcy:

magdalena-sliwa-800x533
Magdalena Śliwa