Kurs instruktora samoobrony

Informacje o kursie:

Kurs instruktora samoobrony ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu samoobrony, przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych, technicznych oraz taktycznych niezbędnych do realizacji procesu nauczania jak również uzyskanie uprawnień instruktora sportu o specjalności samoobrona.

Absolwenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia zajęć w klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych ośrodkach sportu, rekreacji, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach oraz prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego. Szkolenie daje możliwość założenia własnej szkółki lub klubu rekreacyjnego w formie działalności gospodarczej i prowadzenia zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Kurs jest dodatkowo punktowany w rekrutacji do policji i innych służb mundurowych.

Cena szkolenia

od 1090zł

Zaufali nam:

Szczegóły:

Szkoleniowcy:

wieslaw-paszewski