Kurs instruktora snowboardu

Informacje o kursie:

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

Tylko dla naszych kursantów stały dostęp do ofert pracy na stokach w Polsce oraz w zaprzyjaźnionych biurach podróży.

Szkolenie przygotowuje kursantów do pracy z każdą grupą wiekową w ośrodkach wypoczynkowych, szkołach narciarskich, na obozach sportowych oraz koloniach zimowych. Absolwenci kursu otrzymają tytuł zawodowy: Instruktora SNOWBOARDU oraz legitymację instruktorską potwierdzającą zdobyte umiejętności.  Zajęcia prowadzone są przez trenerów II klasy PZN. 

Cena szkolenia

1300zł

Sprawdź Promocję!

Zaufali nam:

Szczegóły:

Szkoleniowcy:

aleksandra-basta