Kurs instruktora strzelectwa sportowego

Informacje o kursie:

Kurs z licencją Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku ustawy MEN.

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Strzelectwa Sportowego, które pozwolą na samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi we wszystkich klubach, szkołach na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów.

Legitymacja instruktora strzelectwa sportowego wydawana jest przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Osoby, które nie posiadają patentu strzeleckiego lub nie służyli w służbie mundurowej nie otrzymają legitymacji PZSS.

Kurs jest dodatkowo punktowany w rekrutacji do policji i innych służb mundurowych.

Cena szkolenia

3700zł

Sprawdź Promocje

Zaufali nam:

Szczegóły: