Kurs alpakoterapii

Informacje o kursie:

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającym uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

PRAKTYKI z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

Alpakoterapia jest metodą zooterapii z udziałem alpak, wspomagającą rehabilitację zarówno umysłową jak i ruchową osób z niepełnosprawnością. Ze względu na dobroczynny wpływ na sferę fizyczną, emocjonalną, poznawczą i społeczną metoda ta jest wskazana jako wspomagająca forma terapii dla osób z zaburzeniami lękowymi, stresem pourazowym, depresją, deficytami uwagi, dysleksją, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami integracji sensorycznej, upośledzeniem umysłowym, dziecięcym porażeniem mózgowym, ADHD, autyzmem, zespołem Downa, zespołem Aspergera.

Alpakoterapia może również odrywać istotną rolę  zarówno w stymulowaniu rozwoju zdrowego dziecka (jako forma zajęć ogólnorozwojowych) jak i aktywizacji osób starszych.

Podstawą tej metody jest bezpośredni kontakt z alpaką poprzez zabawy, karmienie, głaskanie oraz samo przebywanie w towarzystwie tych niezwykle inteligentnych, łagodnych i sympatycznych zwierząt sprzyja rozluźnieniu i poprawia samopoczucie.

Kurs przeznaczony dla:

  • Do osób, które chcą zapoznać się z metodą alpakoterapii.
  • Terapeutów, pedagogów, psychologów, asystentów osób niepełnosprawnych, studentów itd. chcących wykorzystywać metodę alpakoterapii w swojej pracy.
  • Osób, które mają w planach prowadzenie indywidualnej praktyki związanej z alpakoterapią.

Cena szkolenia

3 500 zł

Zaufali nam:

Szczegóły: