Kurs Dogoterapii / Kynoterapii

Informacje o kursie:

UWAGA! Zajęcia teoretyczne w formie on-line, zajęcia praktyczne stacjonarnie. Wykłady teoretyczne prowadzone na żywo i dodatkowo nagrywane (nie ma konieczności uczestniczenia w nich na żywo).

Wszyscy studenci otrzymują dostęp do nagrań na okres 1 miesiąca.

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)


Zapewniamy możliwość uczestniczenia w kursie Z WŁASNYM PSEM.

PRAKTYKI z osobami z niepełnosprawnością, dziećmi, seniorami.

Okazja uzyskania certyfikatu PSA TERAPEUTYCZNEGO GRATIS.

50 SCENARIUSZY zajęć dogoterapii GRATIS.


 

Kurs przeznaczony dla:

  • osób, pragnących poznać metodę dogoterapii;
  • terapeutów, pedagogów, psychologów, asystentów osób niepełnosprawnych, studentów itd., chcących wykorzystywać metodę dogoterapii w swojej obecnej lub przyszłej pracy;
  • właścicieli zwierząt, którzy chcieliby nauczyć swe psy pomagać dzieciom, ludziom starszym, chorym, z niepełnosprawnością;

TUTAJ DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ O ANIMALOTERAPII

Cena szkolenia

4 500 zł

do 31.03. cena: 3 500 zł

Zaufali nam:

Szczegóły: