Zoofizjoterapia spec. małe zwierzęta

Informacje o kursie:

UWAGA! Zajęcia teoretyczne w formie on-line, zajęcia praktyczne stacjonarnie. Wykłady teoretyczne prowadzone na żywo i dodatkowo nagrywane (nie ma konieczności uczestniczenia w nich na żywo). Wszyscy studenci otrzymują  dostęp do nagrań na okres 1 mies. 

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – praca z różnymi gatunkami zwierząt (psy, koty, jeże itp.)

WYGODNA FORMA ZAJĘĆ – teoria on-line, praktyka stacjonarnie.

CASE STUDY – analiza własnych przypadków: filmy, przykłady postepowania z pacjentami od diagnozy do końca fizjoterapii.


 

Kurs przeznaczony dla:

Lekarzy weterynarii, techników weterynarii, petsitterów, wolontariuszy, pracowników schronisk oraz osób interesujących się zoofizjoterapią zwierząt.  Przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie zoofizjoterapii małych zwierząt (psy, koty, króliki, jeże itp.) oraz współpracy  z przychodniami, lecznicami małych zwierząt lub u klienta w domu.  

Celem zoofizjoterapii jest polepszenie jakości życia oraz redukcja bólu. Specjaliści zoofizjoterapeuci, posiadający wiedzę i kwalifikacje w zakresie fizjoterapii, anatomiifizjologii i schorzeń zwierzęcych, wykonują zabiegi lecznicze, które z powodzeniem mogą być stosowane u psów, kotów, ptaków, królików, a także w przypadku innych zwierząt towarzyszących człowiekowi. Zoofizjoterapia wpływa na redukcję bólu i przyspiesza proces zdrowienia po wypadkach, zabiegach chirurgicznych, chorobach neurologicznych oraz degeneracyjnych, chorobach związanych ze starzeniem się zwierzęcia, a także z otyłością. 

Cena szkolenia

6 500 zł

do 31.07.23 cena: 5 500 zł *  

Zaufali nam:

Szczegóły: