Zoopsycholog / Behawiorysta spec. psy

Informacje o kursie:

UWAGA! Kurs ma formę HYBRYDOWĄ – zajęcia odbywają się stacjonarnie w Krakowie i jednocześnie on-line (oprócz II zjazdu, który odbywa się tylko stacjonarnie  – zjazd jest nieobowiązkowy). Istnieje możliwość wyboru dogodnej formy przed każdym ze zjazdów. Wykłady są dodatkowo nagrywane (oprócz II zjazdu) i wszyscy studenci otrzymują do nich dostęp.  

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.I

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: 30 godzin praktyk w Schronisku na Paluchu (praktyki są nieobowiązkowe, ale zalecane).

CASE STUDY: (analiza przypadków na podstawie wywiadów behawioralnych i filmów).

 HYBRYDOWA FORMA KURSU:  do wyboru online lub stacjonarnie każdy ze zjazdów. Możliwość odbycia całości online (oprócz praktycznego II zjazdu).

UDZIAŁ W WARSZTATACH KOMUNIKACJI PSÓW

AUTORSKA METODA UFT ©: Understand -> Find -> Transformation


Cena szkolenia

5 600 zł

do 31.05.23 cena: 4 600 zł

Przy jednoczesnym zapisie na dwie specjalizacje dodatkowa zniżka 500 zł na spec. KOTY!

Zaufali nam:

Szczegóły: